Viktig information angående snöskoterlederna!

 

 

Vemdalens Snöskoterklubb har idag 2017-11-13 beslutat att skoterledsunderhåll i form av pistning, mm. ej kommer att ske i skoterklubbens regi till vidare.

Vi inväntar besked från kommun/markägare då det föreligger en konflikt i ärendet som klubben inte är delaktig i.

Bakgrund till beslut:

Anledningen till beslutet är att det varit många naturskador på privat mark

som har föranlett till uppsagda markavtal, utan dem kan inte klubben bedriva

sin verksamhet.

Kommunen måste ihop med markägare besluta vad som gäller framöver.

Klubben kommer naturligtvis följa ärendet från sitt håll och vänta på beslut

och samla styrelsen för att eventuellt ta upp verksamheten igen.

Vemdalens Snöskoterklubb beklagar verkligen detta, men råder ej över ärendet.

Inga ledbevis kommer att säljas av klubben förrän detta är klart, endast medlemsavgifter.

Hänvisning till Härjedalens Kommun i uppkomna frågor.

Vemdalens snöskoterklubb 2017-11-13

/Styrelsen

ALL KÖRNING PÅ SKOGSPLANTERING POLISANMÄLS!

Ledskötsel läggs ut i vår Facebook-grupp. Klicka på loggan!

Dagkort: 100 :-

Veckokort: 300 :-

Swishnummer: 1230730747

Klicka på bilden nedan för att se väderprognoser för Vemdalen!

Sponsorer