Kontaktpersoner ledunderhåll

Nedanstående är kontaktpersoner för olika ledområden. Tag kontakt med dem om du vill hjälpa till eller har tips eller andra ledfrågor.

Dessa personer, liksom många andra i Vemdalens snöskoterklubb, är ideellt engagerade i underhållet av våra skoterleder.

Ansvaret för att upprätthålla ett fungerande lednät ligger inte enbart på skoterklubbarna, utan på alla som vill kunna köra snöskoter på det fria sätt som vi idag kan och så även vill kunna i framtiden.

Vi behöver all er hjälp och vi tillhandahåller naturligtvis utrustning för de som kan göra en insats. Kontakta någon av personerna och hjälp till. Endast tillsammans kan vi göra lederna bättre!

Tveka inte att kontakta oss gällande medlemskap eller annan information.

Ansvarsområden:

Ordförande:

Thomas Tunell 070-384 52 16

Vice Ordförande:

Claes Pros 070-363 25 45

Fordonsansvarig:

Henrik Stensson 070-374 11 74

Kassör:

Ewy Carlsson 073-042 45 50

Markägar-kontakter / Markägaravtal, Vemdalen oxsjön, Håsjön:

Vemstugan Erling Eriksson 070-214 36 82

Markägar-kontakter / Markägaravtal, Vemhån samt Vålkojan:

Claes Pros 070-363 25 45

Ledunderhåll ansvarig, Vemdalen oxsjön, Håsjön:

Vemstugan Anders Stensson 070-615 10 60

Ledunderhålls ansvarig Sommartid /koordinator:

Tommy Grym 073-080 12 08

Ledunderhåll ansvarig, Vemhån samt Vålkojan:

Claes Pros 070-363 25 45

Examinator förarbevis:

Pelle Edberg 070-520 46 69