Vemdalsfjällen tillsammans med våra andra svenska fjäll är en av Europas sista kvarvarande vildmark.
I Vemdalsfjällen består naturen av många olika naturtyper och stora arealer vilket gör att fjällsäkerheten är mycket viktig när du besöker fjällen.

Här är några bra länkar där du får mycket information om fjällsäkerhet. Du kan också ladda ned fjällsäkerhetsappen. Klicka på bilden nedan för mer information.

Viktiga telefonnummer och väder

♦ Polisen Sveg. Tel: 0771-114 14 00
♦ Väder i Vemdalen
♦ Fjällväder Härjedalen: 0771-23 11 23
♦ SOS tel: 112

Färdmeddelande

Lämna alltid färdmeddelande till hotellreceptionen, anhöriga eller skicka ett sms till anhöriga eller kompisar. Skulle olyckan vara framme så har du större chans att fjällräddningen hittar dig snabbt.

Kartor

Ha alltid kartor och kompass med dig för att undvika att du kommer vilse. Planera gärna turen och rita in på din karta så ser du också hur lång din planerade tur kommer att bli.

Ingen alkohol

Var rädd om dig själv och andra fjällbesökare. Alkoholförtäring och skoterkörning är absolut förbjudet. Samma regler gäller vid snöskoterkörning som när du kör bil.

Förarbevis

Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis.
Du får också köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort
utfärdat första gången före 1 januari 2000.
För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har
1. Fyllt 16 år
2. Gått en utbildning hos en godkänd utbildare
3. Gjort ett godkänt kunskapsprov

Utbildning och prov
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar. De praktiska delarna går
ut på att du ska lära dig att hantera snöskotern. Det är tillåtet att övningsköra, men bara
under uppsikt av en godkänd utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

För att få övningsköra snöskoter ska du vara minst 15 år och 9 månader.

Du måste ha fyllt 16 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

Bara de som har tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och ordna prov för förarbevis.

Att passera väg

Har du passagerare med dig på snöskotern eller i skoterkälke så måste de kliva av och gå över när du skall korsa vägen.

Sjöar och vattendrag

När du kör efter markerad led eller enbart ett skoterspår som korsar en sjö eller annat vattendrag så kör du alltid över isen på egen risk. Förvissa dig om att isens bärighet är tillräcklig för det ekipage du framför. Tänk på att alltid ha kapellet öppet på skoterpulkan om du har passagerare med dig. Skulle olyckan vara framme och isen brister har man större chans att ta sig i land om kapellet är öppet.

På grund av vattenregleringar kan branta iskanter uppstå.

Laviner

Stora snömängder i fjällbranter kan vara rena dödsfällor. Anordna inte din rastplats direkt under en hängdriva. Du får mer Lavin-information på Team Fjälledarnas hemsida.

Lokala trafikföreskrifter och skoterförbud

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur.

Du hittar gällande föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida.

Lederna är tillåtna för skotertrafik endast på väl snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag till och med den 19 april. Några skoterleder är tillåtna för trafik till och med den 2 maj. Marken anses vara väl snötäckt när det inte finns risk att någon del av skotern tar i marken vi körning.
Med hänsyn till renskötseln, naturvården eller av annat skäl kan länsstyrelsen komma att fatta särskilt beslut som innebär att vissa skoterleder med kort varsel stängs av eller läggs om tillfälligt.

Maxfart snöskoter

Maxfart för skoterkörning är 70 km/tim. Lokala fartbegränsningar kan förekomma.

I närheten av bebyggelse, stugor och gårdar ska du hålla dig till markerade leder. Runt övernattningsstugor ute på fjället och andra hus där de boende kan ligga och sova ska det vara bullerfri zon med 100 meters radie mellan 21.00-08.00.

Egen risk

På samtliga leder kör du alltid på egen risk.