Vemdalens Snöskoterklubb bildades 1981 och har idag ca 1800 medlemmar. Klubben erbjuder ca 30 mil skoterled och två raststugor, vindskydd. För preparering av leder finns fyra snöskotrar, två pistmaskiner och fem sladdar. Klubben är medlem i SCCO, Nordic Area och Härjedalens Snöskoterförening.

Styrelse Vemdalens Snöskoterklubb

Ordförande: Tomas Thunell Tel. 070-384 52 16
Vice ordf.: Claes Proos Tel. 070-363 25 45
Kassör: Ewy Carlsson Tel.073-042 45 50

Ledamöter:

Henrik Stensson
Tommy Grym
Erling Eriksson
Pelle Edberg

Suppleanter:

  Stefan Källberg

MÅLSÄTTNING

 

VSSK’s målsättning är:

– att långsiktigt bevara och värna om snöskotertrafiken, naturen, miljön och friluftslivet som helhet.

– att samordna annat nyttjande av skoterlederna för minskade konflikter mellan olika intressen

– att samverka med så många olika myndigheter, organisationer, föreningar m.fl. som möjligt för utveckling och nya lösningar för att säkerställa skotertrafiken i framtiden.

– att informera, utbilda och ge bra service.

Den största målsättningen är att bidra till att ALLA SOM VILL ska kunna leva och trivas i vår kommun!

VERKSAMHETEN

 

Skoterlederna underhålls av MEDLEMMARNA där varje medlemsförening ansvarar för och sköter en viss sträcka av ledsystemet. Syftet med VSSK är att samordna arbetet mellan medlemsföreningarna och därmed säkerställa funktionen av skoterledsystemet. VSSK är också talesman för medlemmarna och ser till helheten av ledsystemet. VSSK samarbetar även med olika myndigheter och organisationer i olika ärenden och projekt som gagnar skotertrafiken och det lokala ledsystemet. Dessa är bl.a länsstyrelser, kommuner, andra skoterallianser, polisen och den lokala fjällsäkerhetskommittén som lyder under Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket.

VSSK arbetar också för att öka de ekonomiska förutsättningarna. Den ideella kraften är den på sikt mest sårbara länken i funktionen av ledsystemet.