Om klubben

Vemdalens Snöskoterklubb

Vemdalens Snöskoterklubb bildades 1981 och har idag ca 1 500 medlemmar. Klubben erbjuder 30 mil skoterled, tre raststugor och ett flertal vindskydd. För preparering av leder har vi två större pistmaskiner, fyra snöskotrar, och två sexhjulingar som är utrustade med bandsatser och till dessa flera sladdar. Klubben är medlem i SCCO och Härjedalens Snöskoterförening

Intäkterna från ledbevisen går, precis som tidigare säsonger, oavkortat till sladdning och underhåll av lederna. Ev överskott återinvesteras i lederna och för modernisering av vår maskinpark.

Klubben är beroende av medlemmarnas engagemang och intresse av att hjälpa till med alla former av arbete som måste utföras både sommar och vinter. Välkommen att höra av dig till styrelsen om du vill hjälpa till.

Vemdalens snöskoterklubb - 30 mil skoterleder i Vemdalenområdet!

Verksamhet

Underhållet av skoterlederna samordnas av klubbens ledansvariga, Anders Stensson, som med hjälp av klubbens ledhjältar, sköter hela klubbens ledsystemet.

Vemdalens Snöskoterklubb samarbetar även med myndigheter och organisationer i olika ärenden och projekt som gagnar skotertrafiken och det lokala ledsystemet. Dessa är bl.a länsstyrelsen, kommuner, polisen och den lokala fjällsäkerhetskommittén, som lyder under Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket.

Vemdalens Snöskoterklubb arbetar också för att öka de ekonomiska förutsättningarna. Den ideella kraften är den på sikt mest sårbara länken i funktionen av ledsystemet.

Målsättning

Föreningens ändamål och målsättning är att;

  • Tillhandahålla produkten skoterleder till bästa möjliga status och skick för skoteråkare inom Vemdalsområdet.
  • Upprätthålla ett fungerande samarbete och god relation med markägare som upplåter mark för skoterleder.
  • Samverka med myndigheter, organisationer, föreningar, företag och intressegrupper för att långsiktigt och uthålligt värna om skotertrafikens framtid.
  • Värna om ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturen, miljön och möjligheterna till rekreation och friluftsliv.
  • Utbilda dagens och morgondagens skoterförare.
  • Tillhandahålla information till skoterförare, medlemmar, allmänheten och besökare om skoterverksamheten.

Styrelse och ansvarsområden

Tveka inte att kontakta oss då du söker aktuell information eller om du har frågor om ledbevis eller ditt medlemskap.
Information: Alpo Syväjärvi, tfn 070-3300624 eller Ewy Carlsson, tfn 073-042 45 50, e-post: vemdalenskoterklubb@gmail.com

Styrelsen och övriga engagerade i Vemdalens Snöskoterklubb gör allt arbete ideellt. Engagemanget tar sig uttryck på många olika sätt, bl.a i underhållet av våra skoterleder och service av vår maskinpark.

Vi behöver alltid mer hjälp inom många olika områden. Din hjälp är alltid uppskattad och vi tillhandahåller naturligtvis utrustning för de som kan göra en insats. Kontakta gärna oss om du kan och vill hjälpa till. Endast tillsammans kan vi göra lederna bättre!

Ordförande
Alpo Syväjärvi
Vice ordförande
Pontus Widell
Kassör
Ewy Carlsson
073-042 45 50
Sekreterare & Kommunikatör
Cecilia Lestrell
Styrelseledamot
Olle Sverin
Styrelseledamot
Rickard Korkeamäki
Styrelseledamot
Helene Pålsson
Styrelsesuppleant
Bodil Hagen
Styrelsesuppleant
Örjan Fjellner
Styrelsesuppleant
Erik Korkeamäki
Ledansvarig & Maskinansvarig
Anders Stensson
Valberedning
Anders Stensson
070-615 10 60
Valberedning
Jocke Kristofersson
070-518 05 21

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!