Om klubben

Vemdalens Snöskoterklubb

Vemdalens Snöskoterklubb bildades 1981 och har idag ca 1 500 medlemmar. Klubben erbjuder 30 mil skoterled, tre raststugor och ett flertal vindskydd. För preparering av leder har vi två större pistmaskiner, fyra snöskotrar, och två sexhjulingar som är utrustade med bandsatser och till dessa flera sladdar. Klubben är medlem i SCCO och Härjedalens Snöskoterförening

Intäkterna från ledbevisen går, precis som tidigare säsonger, oavkortat till sladdning och underhåll av lederna. Ev överskott återinvesteras i lederna och för modernisering av vår maskinpark.

Klubben är beroende av medellmars engagemang och intresse av att hjälpa till med alla former av arbete som måste utföras både sommar som vinter. Välkomna att höra av dig till styrelsen om du vill hjälpa till.

Vemdalens snöskoterklubb - 30 mil skoterleder i Vemdalenområdet!

Verksamhet

Skoterlederna underhålls av medlemmarna där varje ledansvarig ansvarar för och sköter en viss sträcka av ledsystemet. Vemdalens Snöskoterklubb är också talesman för medlemmarna och ser till helheten av ledsystemet.

Vemdalens Snöskoterklubb samarbetar även med olika myndigheter och organisationer i olika ärenden och projekt som gagnar skotertrafiken och det lokala ledsystemet. Dessa är bland andra länsstyrelser, kommuner, andra skoterallianser, polisen och den lokala fjällsäkerhetskommittén som lyder under Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket.

Vemdalens Snöskoterklubb arbetar också för att öka de ekonomiska förutsättningarna. Den ideella kraften är den på sikt mest sårbara länken i funktionen av ledsystemet.

Målsättning

Föreningens ändamål och målsättning är att;

  • Tillhandahålla produkten skoterleder till bästa möjliga status och skick för skoteråkare inom Vemdalsområdet.
  • Upprätthålla ett fungerande samarbete och god relation med markägare som upplåter mark för skoterleder.
  • Samverka med myndigheter, organisationer, föreningar, företag och intressegrupper för att långsiktigt och uthålligt värna om skotertrafikens framtid.
  • Värna om ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturen, miljön och möjligheterna till rekreation och friluftsliv.
  • Utbilda dagens och morgondagens skoterförare.
  • Tillhandahålla information till skoterförare, medlemmar, allmänheten och besökare om skoterverksamheten.

Styrelse och ansvarsområden

Tveka inte att kontakta oss gällande medlemskap eller annan information.
Information: Ewy Carlsson, telefon: 073-042 45 50, e-post: vemdalenskoterklubb@gmail.com

Styrelsen och ansvariga, liksom många andra i Vemdalens Snöskoterklubb, är ideellt engagerade i underhållet av våra skoterleder. Vi behöver all er hjälp vi kan få och vi tillhandahåller naturligtvis utrustning för de som kan göra en insats. Kontakta gärna någon av personerna ocm du kan hjälpa till, har tips eller frågor angående våra skoterleder. Endast tillsammans kan vi göra lederna bättre!

Ordförande
Alpo Syväjärvi
Vice ordförande
Norha Edberg
Sekreterare & Kassör
Ewy Carlsson
073-042 45 50
Styrelseledamot
Pontus Widell
Styrelseledamot
Bodil Hagen
Styrelseledamot
Örjan Fjellner
Adjungerad Kommunikatör
Helene Pålsson
Suppleant
Erik Korkeamäki
Ledansvarig & Maskinansvarig
Anders Stensson
Valberedning
Anders Stensson
070-615 10 60
Valberedning
Jocke Kristofersson
070-518 05 21

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!