Om klubben

Vemdalens Snöskoterklubb

Vemdalens Snöskoterklubb bildades 1981 och har idag 1 800 medlemmar. Klubben erbjuder cirka 30 mil skoterled, två raststugor och vindskydd. För preparering av leder har vi fyra snöskotrar, en Alpina Sherpa, en pistmaskin och flera sladdar. Klubben är medlem i SCCO, Nordic Area och Härjedalens Snöskoterförening.

Vemdalens snöskoterklubb - 30 mil skoterleder i Vemdalenområdet!

Verksamhet

Skoterlederna underhålls av medlemmarna där varje ledansvarig ansvarar för och sköter en viss sträcka av ledsystemet. Vemdalens Snöskoterklubb är också talesman för medlemmarna och ser till helheten av ledsystemet.

Vemdalens Snöskoterklubb samarbetar även med olika myndigheter och organisationer i olika ärenden och projekt som gagnar skotertrafiken och det lokala ledsystemet. Dessa är bland andra länsstyrelser, kommuner, andra skoterallianser, polisen och den lokala fjällsäkerhetskommittén som lyder under Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket.

Vemdalens Snöskoterklubb arbetar också för att öka de ekonomiska förutsättningarna. Den ideella kraften är den på sikt mest sårbara länken i funktionen av ledsystemet.

Målsättning

  • Att långsiktigt bevara och värna om snöskotertrafiken, naturen, miljön och friluftslivet som helhet.
  • Att samordna annat nyttjande av skoterlederna för minskade konflikter mellan olika intressen
  • Att samverka med så många olika myndigheter, organisationer, föreningar m.fl. som möjligt för utveckling och nya
  • lösningar för att säkerställa skotertrafiken i framtiden.
  • Att informera, utbilda och ge bra service.

Den största målsättningen är att bidra till att alla som vill ska kunna leva och trivas i vår kommun!

Styrelse och ansvarsområden

Tveka inte att kontakta oss gällande medlemskap eller annan information.
Information: Ewy Carlsson, telefon: 073-042 45 50, e-post: vemdalenskoterklubb@gmail.com

Styrelsen och ansvariga, liksom många andra i Vemdalens Snöskoterklubb, är ideellt engagerade i underhållet av våra skoterleder. Vi behöver all er hjälp vi kan få och vi tillhandahåller naturligtvis utrustning för de som kan göra en insats. Kontakta gärna någon av personerna ocm du kan hjälpa till, har tips eller frågor angående våra skoterleder. Endast tillsammans kan vi göra lederna bättre!

Ordförande
Alpo Syväjärvi
Vice ordförande
Pelle Edberg
Kassör
Ewy Carlsson
073-042 45 50
Sekreterare
Andreas Sivertsson
Styrelseledamot
Erik Ivarsson
Styrelseledamot
Pontus Widell
Styrelseledamot
Norha Edberg
Suppleant
Bill Nääs
Suppleant
Bodil Hagen
Suppleant & Maskinansvarig
Örjan Fjellner
Ledunderhåll Vemdalen
Anders Stensson
Ledunderhåll Vemhån
Pelle Edberg
Markägareansvarig, adjungerad
Erling Eriksson
Valberedning
Anders Stensson
070-615 10 60
Valberedning
Jocke Kristofersson
070-518 05 21

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!