Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i Vemdalens Snöskoterklubb 27 oktober 2022. För Vemdalens Snöskoterklubb är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Vemdalens Snöskoterklubb verksamhet är styrelsen i Vemdalens Snöskoterklubb personuppgiftsansvarig. (Org,nr 802415-9074, Centrumgatan 20, 846 71 Vemdalen).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra klubbens ändamål gentemot dig som medlem och markägare, allt enligt gällande stadgar och för att efterleva regler i lag.

Personuppgiftsbiträden

Vemdalens Snöskoterklubb har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cardskipper AB, org.nr 556856-6169 vilket innebär att Cardskipper är Vemdalen Snöskoterklubbs personuppgiftsbiträde.
Behöver vi ingå några särskilda avtal kan vi som klubb ta stöd av Cardskipper AB och de är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vår grundregel är att vi inte delar dina personuppgifter med andra aktörer. I de fall lagen föreskriver att vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis myndigheter som Polisen, Trafikverket så gör vi det. Detta sker då med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår grundprincip är att vi inte sparar dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet och ändamålet. Uppgifter om dina ledbevis och dina kontaktuppgifter raderas inom två år om efter det att du senast var aktiv medlem i klubben. Meddelar du oss att du önskar att klubben raderar dina personuppgifter kommer det att hanteras skyndsamt och vår målsättning är då att uppgifterna skall vara raderade inom en vecka.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Alpo Syväjärvi (070-3300624 eller via mail alpo.syvajarvi@gmail.com) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad här på webbplatsen.

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!