Skoteråkning i vårt område

 

Alla har vi olika intressen när det kommer till varför vi ger oss av på fjället på skotern, men den gemensamma nämnaren är kärleken till livsstilen. Detta är en livsstil som vi inom VSSK ser fram emot att förvalta och utveckla tillsammans med alla skoteråkare. Dock krävs det att vi alla bidrar till ett gott klimat på varsitt håll. Snälla skotervänner, visa markägare tacksamhet över att vi får röra oss på deras marker genom att tänka efter före, öka varandras medvetenhet om vad det är för lagar och regler som gäller i fjällvärlden. Markägaren har lånat ut en del av sin mark för oss att färdas på, missbruka inte detta privilegium. Det ligger ett stort ansvar på oss skoterförare att ta reda på vad det är som gäller innan vi ger oss iväg.

Kör endast på markerade leder inom förbudsområde, kör inte på kalhyggen, respektera andra längs lederna oavsett om dom åker skidor, går eller kör skoter.

Tänk på att laviner även sker i vårt område, besök gärna Fjällsäkerhetsrådets hemsida och ta dig tid att titta på filmen “15 minuter – En film om snöskoter och laviner.

Friåkning

 

Den varierande terrängen som passar all sorts friåkning är något som vi är mycket stolta över i Vemdalen!
Vi är många som är mycket mån om friåkningen och för att vi ska få fortsätta njuta av det så krävs det en ömsesidig respekt mot markägare, djur och natur men även befolkningen.
När man är ute och kör så får man plocka fram sitt sunda förnuft och de grundläggande reglerna du fått lära dig när du tag förarbeviset, tex du tar med dig föremål hem som du tar med dig ut i fält exempelvis dryckesbehållare.
I största möjliga mån ska inget djurliv störas, heller inte träd och buskage (även springbjörkar).
Ett arbete för en fortsatt levande skoteråkning och friåkning pågår.
Det har blivit ett hårt tryck och fler upptäcker Vemdalsfjällen, i och med det så krävs en reglering för att få det att funka på bästa möjliga vis för alla parter.

Tänk på lavinrisken! Det behövs inte många grader vinkel för att en lavin ska utlösas. 

Ledåkning

 

Lederna håller kvalitet längre ifall man kör med någorlunda jämnt gaspådrag, friåkare som använder leden som transportsträcka ombeds respektera. Köp ledbevis och stötta Vemdalens Snöskoterklubb i vårt framtida projekt för en hållbar skoter/friåkning i Vemdalen!

Vemdalens Snöskoterklubb har införskaffat en ny pistmaskin. Det körs även en del dagtid så ta det lugnt på lederna och visa respekt när ni kan möta denna best.

Skoterförbud i skidanläggningar

 

Vi vill påtala för alla skoteråkare att det ej är tillåtet att köra skoter inom skidanläggningens område. Både skoterkörning i nedfarterna liksom korsning av nedfarter och transportleder är förbjudet av säkerhetsskäl.

Var får du köra snöskoter?

 

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

Skidspår

 

Som skoterförare har du alltid väjningsplikt för skidåkare, hundspann och gående. Var vänlig och visa respekt! Det är förbjudet att åka i uppgjorda skidspår!

All körning på skogsplantering polisanmäls!

Följ skoterleder!

 

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjällänen.

Körning på allmän och enskild väg

 

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Det finns en missupfattning kring vad en åsikt är.

Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning.

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.