Ledbevis & Medlemsavgifter

Bli medlem i Vemdalens Snöskoterklubb

Bli medlem i skoterklubben och köp Nordic Areas ledbevis. Årskort kostar 700 kronor och gäller för cirka 300 mil skoterleder. Plusgiro: 89 26 66-9 eller bankgiro: 744-2692.

  • Enskild medlem från 16 år: Medlemsavgift 200 kronor och 700 kronor för ett ledbevis.
  • Familj med eller utan barn under 16 år: Medlemsavgift 300 kronor och ledbevis 700 kronor/st. för de skotrar som är registrerade på familjemedlem.
  • Ej medlem i Snöskoterklubben: Ledbevis 1 000 kronor

OBS! Skriv familjemedlemmarnas namn och även födelseår på de barn under 16 år som ingår i familjekortet på inbetalningen. Efter betalning skickar vi ledbeviset.

Markägare med ledavtal för sin fastighet: Kontakta Gunnar Hedin via e-post gunnar.hedin@ssco.nu eller telefon 070-206 19 36 för att erhålla ledbevis.

Veteranskoter (Från 30 år): Gratis ledbevis som inte behöver förnyas, man betalar bara sin medlemsavgift i skoterklubben för året. Beställ hos kassören tel. 073-042 45 50

Försäljningsställen för ledbevis

Dagkort (200 kronor), 2-dagars (300 kronor), ledbevis 3-7 dagar (400 kronor) och årsledbevis kan också köpas på Inredningsbutiken, Ekbergs, Vemdalen Experience i Vemdalen by, Turistinformationen på Vemdalsskalet samt Vemhåträffen.

Dagkort kan betalas med Swish till 123 073 07 47. Ange vad ni betalar för.

OBS! Skoterns registreringsnummer skall anges. Ledbeviset sätts på skotern.

Intäkterna går till Vemdalens Snöskoterklubb för att finansiera arbete och underhåll av våra 30 mil skoterleder, pistmaskin, snöskotrar, sladdar, bränsle, lön till anställda m.m.

Vill ni göra en ideell insats med sladdning finns skoter, sladd och bränsle att tillgå. Kontakt i Vemdalen Anders Stensson 070-615 10 60, och i Vemhån Pelle Edberg 070-520 46 69

Vemdalens snöskoterklubb. Betala med Swish.

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!