Ledbevis & Medlemsavgifter

Bli medlem i Vemdalens Snöskoterklubb

Bli medlem i skoterklubben och köp Nordic Areas ledbevis. Årskort kostar 500 kronor och gäller för cirka 300 mil skoterleder. Plusgiro: 89 26 66-9 eller bankgiro: 744-2692.

  • Enskild medlem från 16 år: Medlemsavgift 200 kronor och 500 kronor för ett ledbevis.
  • Familj med eller utan barn under 16 år: Medlemsavgift 300 kronor och ledbevis 500 kronor/st. för de skotrar som är registrerade på familjemedlem.
  • Ej medlem i Snöskoterklubben: Ledbevis 1 000 kronor

OBS! Skriv familjemedlemmarnas namn och även födelseår på de barn under 16 år som ingår i familjekortet på inbetalningen. Efter betalning skickar vi ledbeviset.

Markägare med ledavtal för sin fastighet: Kontakta Gunnar Hedin via e-post gunnar.hedin@ssco.nu eller telefon 070-206 19 36 för att erhålla ledbevis.

Veteranskoter (Från 30 år): Gratis ledbevis som inte behöver förnyas, man betalar bara sin medlemsavgift i skoterklubben för året. Beställ hos kassören tel. 073-042 45 50

Försäljningsställen för ledbevis

Dagkort (150 kronor), ledbevis vecka (400 kronor) och årsledbevis kan också köpas på Ekbergs, Vemdalen Experience i Vemdalen by, Turistinformationen på Vemdalsskalet samt Vemhåträffen.

Dagkort kan betalas med Swish till 123 073 07 47. Ange vad ni betalar för.

OBS! Skoterns registreringsnummer skall anges. Ledbeviset sätts på skotern.

Vemdalens snöskoterklubb swish

SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer!